Deň otvorených dverí Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

16.01.2019

Vedenie Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne pozýva všetkých záujemcov na

D e ň   o t v o r e n ý c h   d v e r í,

ktorý sa uskutoční dňa  20. februára 2019 na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne, Novomeského 11, Trenčín – Juh, blok „E“

 

Program:

1.    Základné informácie o možnostiach štúdia na FZ TnUAD.

2.    Predstavenie jednotlivých študijných programov.  

3.    Prehliadka priestorov FZ TnUAD.

Prezentácia pre návštevníkov Dňa otvorených dverí je v 1 vstupe o 10.00 hod.

 

Kontakt:

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

katarina.gerlichova@tnuni.sk

tel. 032/74 00 603

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Zdroj: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=46&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=445&cHash=b4860cdd6b9dc32153268c0f6c978ced