Deň otvorených dverí Fakulty telesnej výchovy a športu UK

03.01.2017

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 27. januára 2017 o 9:00 hod. - pre uchádzačov z Bratislavy a okolia a o 11:00 hod. - pre uchádzačov mimo Bratislavy v Aule prof. Stráňaia.

Program

1. Privítanie v Aule prof. Stráňaia

2. Informácie o fakulte a prijímacom konaní:

- charakteristika jednotlivých študijných programov,

- pohybová časť prijímacej skúšky - názorné ukážky,

- zameranie teoretického písomného testu,

- prihláška a dotazník úrovne športovej výkonnosti,

- diskusia,

- pre vyžrebovaných účastníkov sú pripravené ceny,

- prípravný kurz z gymnastiky a plávania

V tento deň ponúkame účastníkom dňa otvorených dverí možnosť absolvovať PRÍPRAVNÝ KURZ z gymnastiky, plávania a športových hier ZDARMA.

Podmienkou účasti na kurze je vhodné športové oblečenie:

- na gymnastiku - gymnastický cvičebný úbor (trenírky, tričko, gymnastické cvičky, príp. ponožky, dievčatá gymnastický dres, príp. elastické nohavice)

- na plávanie - plavky (nie bermudy), plavecká čiapka (je povinná), odporúčame plavecké okuliare a vhodnú obuv k bazénu

- na športové hry - halové tenisky, trenírky, tričko

Zdroj: http://www.fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/studium/01_uchadzac/01-01_bc/pk_ar_2017-2018/DOD_2017_plagat.pdf