Deň otvorených dverí Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

30.10.2019

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 13. novembra 2019.

Vo vestibule FPV UMB sa budú v čase od 9:00 do 14:00 hod nachádzať informačné miesta.

Tešíme sa na Vás.

Zdroj: http://www.fpv.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/den-otvorenych-dveri-na-fpv-umb-2019.html