Deň otvorených dverí Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

30.10.2019

- Hľadáš tú správnu vysokú školu?


- Chceš študovať na modernej fakulte s vysokou uplatniteľnosťou v praxi?

- Nevieš sa rozhodnúť?

Ak si 3x odpovedal „ÁNO", si na správnej adrese.

 

13. novembra 2019 práve Tebe otvárame naše dvere, aby si sa na vlastné oči presvedčil/a, že FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB je tá správna voľba.

Čo na Teba čaká:

9.00 – 9.30 

- privítajú Ťa naši kolegovia doktorandi, študenti 3. stupňa štúdia vo vestibule FPVaMV UMB

9.30 - 10.00

- pán dekan so svojimi prodekanmi Ti predstavia ponuku štúdia na fakulte. Tam bude priestor aj na Tvoje otázky.

10.00 - 14.00

- študenti fakulty a zároveň členovia študentských spolkov Ti priblížia študentský život a všetky záujmové aktivity
- doktorandi Ťa prevedú celou fakultou, aby si mal/a predstavu kde stráviš najbližších 5 rokov
- ukážu Ti tiež jedinečné pracovisko Centra krízového riadenia UMB
- nahliadneš na prebiehajúce prednášky
- určite si rád/rada vypracuješ SIMULAČNÝ TEST na prijímacie pohovory. Ak máš ovšem priemer lepší ako 1,5, ideš bez prijimačiek.
- No ak sa Ti simulačný test bude zdať náročný, budeš mať možnosť prihlásiť sa na konzultácie na prijímacie pohovory

Deň otvorených dverí je určený tiež pre rodičov, prípadne iné sprevádzajúce osoby, ktorým radi ukážeme priestory fakulty a odpovieme na všetky otázky.

Zdroj: http://www.fpvmv.umb.sk/o-fakulte/podujatia-fakulty/pripravovane/den-otvorenych-dveri.html