Deň otvorených dverí Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

16.01.2019

Deň otvorených dverí Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - 13.2.2019

PROGRAM

9.00 - 9.30    privítajú Ťa naši kolegovia doktorandi, študenti 3. stupňa vo vestibule FPVaMV UMB

9.30 - 10.00  pán dekan so svojimi prodekanmi Ti predstavia ponuku štúdia na fakulte. Tam bude priestor aj na Tvoje otázky.

10.00 - 14.00

  • študenti fakulty a zároveň členovia študentských spolkov Ti priblížia študentský život a všetky záujmové aktivity
  • doktorandi Ťa prevedú celou fakultou, aby si mal/a predstavu kde stráviš najbližších 5 rokov
  • ukážu Ti tiež jedinečné pracovisko Centra krízového riadenia UMB
  • nahliadneš na prebiehajúce prednášky
  • určite si rád/rada vypracuješ SIMULAČNÝ TEST na prijímacie pohovory. Ak máš ovšem priemer lepší ako 1,5 ideš bez prijímačiek
  • No ak sa Ti simulačný test bude zdať náročný, budeš mať možnosť prihlásiť sa na konzultácie na prijímcie pohovory

Zdroj: https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/den-otvorenych-dveri-10062.html