Deň otvorených dverí Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

10.01.2019

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 8. februára 2019 v čase od 10:00 hod. v Aule 6.

Zdroj: http://fhv.uniza.sk/