Deň otvorených dverí Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

30.10.2019

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 13. 11. 2019 v Slávnostnej aule.

PROGRAM DOD

1/ Registrácia (30 min. pred otvorením DOD)
2/ Privítanie návštevníkov DOD na fakulte
3/ Študuj na EF UMB -
predstavenie ponuky štúdia UMB a EF UMB
4/ Diskusia
5/ Život študenta
- prehliadka priestorov EF UMB,
- návšteva knižnice Ekonomickej fakulty,
- návšteva Talentového a výskumného centra,
- nahliadnutie na prebiehajúci vyučovací proces,
- možnosť zakúpenia literatúry na prijímacie skúšky
6/ Ukončenie Dňa otvorených dverí


Vážení rodičia, súbežne s DOD pre študentov bude na EF UMB prebiehať Deň otvorených dverí pre rodičov a sprevádzajúce osoby. Ukážeme Vám priestory, kde budú Vaše deti
študovať a odpovieme Vám na všetko, čo Vás bude zaujímať.

Zdroj: https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/den-otvorenych-dveri-2019.html