Dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa stal medzinárodným expertom na evaluáciu Karlovej univerzity

01.08.2019

Doc. ThDr. Miloš Lichner SJ, D.Th., dekan Teologickej fakulty získal významné ocenenie medzi slovenskými teológmi. Stal sa jedným z expertov na hodnotenie Karlovej univerzity v Prahe.
"Cieľom evaluácie, teda hodnotenia výskumu univerzity, je identifikovať silné a slabé stránky jednotlivých odvetví výskumu na univerzite. Začala sa už v apríli a ukončia ju v decembri budúceho roka. Sústrediť sa budeme najmä na vedu a výskum. Z mojej strany bude prebiehať práca najmä v hodnotení konkrétnych projektov univerzity, stretnutiami s členmi tímu, rozličnými telekonferenciami a videohovory," uvádza Miloš Lichner.

Zdroj: TKKBS
Zdroj: http://www.tftu.sk/sk/dekan-fakulty-sa-stal-medzin-rodn-m-expertom-na-evalu-ciu-karlovej-univerzity