Cena Pavla Straussa

08.03.2011

V utorok 1. marca 2011 sa v Divadle Andreja Bagara v Nitre už po šiestyraz uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Ceny Pavla Straussa za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia, ktorá pred rokmi vznikla na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty UKF. Na organizácii ojedinelej akcie univerzity sa tento rok podieľalo viacero fakúlt – Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva a Fakulta stredoeurópskych štúdií. Odovzdávanie Ceny Pavla Straussa patrí k veľkolepým akciám univerzity a už tradične sa stretáva s veľkým záujmom nielen študentov, pedagógov, pracovníkov univerzity, ale aj širokej verejnosti a mnohých významných hostí. Cena pomenovaná po významnom humanistovi a spisovateľovi MUDr. Pavlovi Straussovi je jedinečná – na Slovensku, ale ani nikde inde vo svete niet vysokej školy, ktorá by udeľovala podobné celoštátne ceny výnimočným umelcom svojej krajiny. Podstatu oceňovania slovenských osobností na univerzitnej pôde vo svojom prejave zdôraznil iniciátor ceny, vedúci katedry kulturológie prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., slovami: „Pavol Strauss raz povedal pravdivú vetu, že 'hranica krásy a dôstojnosti života začína životom myšlienky'. K tomu už vari ani netreba dodať, že myšlienkou začína všetko vôkol nás... Pred niekoľkými rokmi sa na našej katedre kulturológie spontánne zrodila myšlienka upriamiť pozornosť verejnosti na výnimočné slovenské osobnosti, ktoré dostali darom nezvyčajný talent a zúročili ho svojou húževnatosťou a pracovitosťou. Odovzdávanie Cien Pavla Straussa sme chceli každý rok povýšiť na sviatok kultúry a umenia a podľa reakcií prítomných – zdá sa – že sa nám to darí."
Tento rok cenu dostal uznávaný slovenský hudobný skladateľ, muzikológ a pedagóg prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc., Dr. h. c. Druhým laureátom ceny sa stal obľúbený herec a režisér Jozef Bednárik. Dvaja poprední slovenskí umelci sa tým zaradili medzi doterajších laureátov ceny, ktorými sa roku 2005 ako prví stali humanista, filozof, historik, etik a spisovateľ Ján Chryzostom Korec a herečka Slovenského národného divadla v Bratislave Emília Vášáryová. V roku 2006 cenu dostal básnik, esejista a prekladateľ Milan Rúfus a operný spevák Peter Dvorský. Roku 2007 boli Cenou Pavla Straussa poctení humanista, lekár a esejista Jaroslav Siman a husľový virtuóz Peter Michalica. Roku 2008 Cenu Pavla Straussa získal maliar, grafik, ilustrátor a sochár Miroslav Cipár a legenda slovenskej populárnej hudby spevák, skladateľ a gitarista Pavol Hammel. Cenu Pavla Straussa za rok 2009 dostal zakladateľ Lúčnice a dlhoročný choreograf Štefan Nosáľ a svetoznámy fotografista Karol Kállay.
Slávnostný akt odovzdávania tohtoročnej Ceny Pavla Staussa sa stal hodnotným kultúrnym podujatím a vzácnym umeleckým zážitkom. Slovné laudatio Jozefovi Bednárikovi predniesla herečka SND Soňa Valentová a hudobne ju doplnila jej dcéra speváčka Katarína Hasprová. Ladislavovi Burlasovi povedal laudatio prof. MUDr. Karol Kappeler, DrSc., ktorý ako lekár spolupracoval s Pavlom Straussom. V programe vystúpila česká speváčka Lucie Bílá s klaviristom Petrom Maláskom, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala pod vedením Ewalda Danela tanečníčka Hana Košíková, dievčatá z Tralaškoly – súkromnej základnej školy v Nitre. Celým programom účinkujúcich sprevádzali herci Štefan Skrúcaný a Eva Pavlíková. Podľa vyjadrenia viacerých prítomných sa univerzite týmto podujatím opäť podarilo vniesť kultúrneho ducha do Nitra, ktorý k nej v minulosti neodmysliteľne patril. Vynaložené úsilie organizátorov vari najlepšie ocenili slová z laudácia: „Len z ušľachtilosti, zanietenosti, nadania a nepoddajnosti i v nežičení môžu vzniknúť trvalo hodnotné diela." Cena Pavla Straussa po rokoch nepochybne patrí k trvalo hodnotným dielam Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.