Cena Pavla Straussa

29.03.2010

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra kulturológie a Kulturologická spoločnosť, vás pozývajú na slávnostné odovzdávanie CENY PAVLA STRAUSSA za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia 21. apríla (streda) 2010 o 17.00 hod. v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Cenu dostanú choreograf Štefan Nosáľ a fotograf Karol Kállay. V programe vystúpi tanečný súbor Lúčnica.

Cena Pavla Straussa
Cenu Pavla Straussa udeľuje Kulturologická spoločnosť, Katedra kulturológie a Filozofická fakulta UKF významným osobnostiam umeleckého a spoločenského života, ktoré celoživotným dielom prispeli k rozvoju slovenskej kultúry a umenia. Udeľuje sa na návrh študentov a pedagógov katedry kulturológie.
Cena je pomenovaná podľa významného humanistu, spisovateľa a lekára Pavla Straussa, ktorý bol všestranným umelcom a väčšiu časť svojho života prežil v Nitre. Súčasťou odovzdávania cien je slávnostný galaprogram v Divadle Andreja Bagara. Cena bola prvýraz udelená roku 2005 a pozostáva z drevenej plastiky od umeleckého rezbára Miroslava Poláka a grafického listu od akad. maliara Petra Galvánka.
V doterajších troch ročníkoch získali ocenenie Ján Chryzostom kardinál Korec, herečka Emília Vášáryová, básnik Milan Rúfus, spevák Peter Dvorský, lekár Jaroslav Siman, husľový virtuóz Peter Michalica, výtvarník Miroslav Cipár a hudobník a skladateľ Pavol Hammel.

"Na troch pilieroch bol postavený most cez môj život: na hudbe, na slove a myšlienke, a na medicíne. Boli to fixné body, okolo ktorých pretekal život, a raz v ňom boli hlbšie ponorené, inokedy sa prúd spomalil a jeho koryto bolo plytšie, ba neraz hrozilo, že vyschne. Hranica krásy a dôstojnosti života začína životom myšlienky.”
Pavol Strauss