Budúcnosť sveta

15.03.2017

Súťaž je určená žiakom základných škôl
v kategóriách 1.- 4. a 5. - 9. ročník.

Propozície súťaže

Kresby a maľby môžete naskenovať alebo odfotiť
smartfónom či tabletom a nahrať
do galérie cez online prihlášku.

Vaše výtvarné diela čakáme do 30. apríla 2017

Výsledky súťaže budú vyhlásené
24. mája 2017 v online prenose.

Výtvarná súťaž je súčasťou národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.

zdroj: sutaz@buducnostsveta.sk