B. Bystrica: EF UMB získala akreditáciu Asociácie ACCA

18.04.2019

Študijné programy financie, bankovníctvo a investovanie v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia na Ekonomickej fakulte (EF) Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici získali oficiálnu akreditáciu Asociácie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Pre študentov to predstavuje mnohé výhody a benefity v súvislosti s možnosťou získať medzinárodnú kvalifikáciu ACCA. TASR o tom informovala Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie banskobystrickej univerzity.

"Základnou výhodou zaradenia študijných programov do ACCA Accelerate programu je skutočnosť, že po úspešnom absolvovaní štúdia na EF UMB môžu študenti požiadať o uznanie troch skúšok, ktoré už následne nebudú musieť robiť. Majú možnosť absolvovať ďalšie parciálne skúšky za výrazne zvýhodnených podmienok," priblížila Straková.

Zapojenie sa do ACCA programu zároveň zvyšuje konkurenčnú výhodu absolventov EF UMB na trhu práce, najmä v prípade, že budú mať záujem uplatniť sa na pracovných pozíciách v oblasti účtovníctva a audítorstva.

"Dnes je bežnou praxou, že veľké účtovnícke a audítorské spoločnosti požadujú od svojich zamestnancov hneď po nástupe do práce realizovanie skúšok v rámci ACCA programu," zdôraznil Michal Mešťan z Katedry financií a účtovníctva EF UMB.

Zdroj: http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/b-bystrica-ef-umb-ziskala-akreditaci/48738-clanok.html