Aktuálne informácie k podávaniu prihlášok na štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene vydané dňa 26. 3. 2020

26.03.2020

1. Termín podávania prihlášok je posunutý do 15. mája 2020 pre všetky študijné programy na I. stupni štúdia na celej univerzite.


2. Odporúčame využívať podávanie prihlášok prostredníctvom e-prihlášky prístupnej na webe univerzity (https://is.tuzvo.sk/prihlaska/).


3. V prihláške stačí vyplniť len tie podklady, ktoré máte momentálne k dispozícii. Ostatné podklady doložíte, až to situácia umožní (overené výpisy o známkach a pod.). TU vo Zvolene nevyžaduje k prihláške lekárske potvrdenie. Ak máte dokumenty na priloženie k prihláške, môžete ich pripojiť aj ako neoverený sken (v pdf) v rámci e-prihlášky.

 

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/aktualne-informacie-k-podavaniu-prihlasok-na-studium-na-technickej-univerzite-vo-zvolene-vydane-dna