Aktualizované podmienky prijatia na Fakultu priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

27.03.2020

Fakulta priemyselných technológií v Púchove aktualizovana podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2020/2021.

Podmienky prijímacieho konania nájdete tu

Zdroj: https://fpt.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1