Ako zo škôl a inštitúcií v oblasti mládeže vybudovať moderné a trendy organizácie?

28.01.2022

SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, Vás prostredníctvom národných agentúr Erasmus+ pozývajú sledovať online medzinárodnú konferenciu Vízie Erasmus+, ktorá sa uskutoční 28. januára 2022 od 9.00.

Konferencia Vízie Erasmus+ sa bude konať pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú a pracujú na tom, aby na Slovensku fungovalo inovatívne formálne a neformálne vzdelávanie.


V roku 2021 vstúpil program Erasmus+ do nového sedemročného obdobia a zároveň tento rok oslávi 35. výročie. Tieto dva míľniky ponúkajú príležitosť podeliť sa so skúsenosťami zo zahraničných mobilít jednotlivcov alebo partnerstiev, ktoré umožňujú realizovať projekty medzinárodnej spolupráce medzi organizáciami. Zároveň je to priestor reflektovať možnosti na zlepšenie či pomenovať vízie v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu špeciálne v stredoeurópskej oblasti. Na konferencii budú diskutovať riaditelia národných agentúr Erasmus+ zo Slovenska Alexandra Junášková a Peter Kupec, Českej republiky Michal Uhl, Rakúska Ernst Gesslbauer a Poľska Pawel Poszytek.


Mnohé slovenské školy na všetkých úrovniach vzdelávania a organizácie v oblasti práce s mládežou už teraz efektívne využívajú príležitosti programu Erasmus+. Nové skúsenosti a zručnosti zavádzajú do praxe a inovatívnym spôsobom rozširujú obzory svojich žiakov, študentov, mladých ľudí, dospelých učiacich, no zároveň aj učiteľov, riadiacich či odborných zamestnancov. V rámci konferencie budú vyhlásení inšpiratívni realizátori projektov Erasmus+ v kategóriách inklúzia, environmentálna udržateľnosť, dobrovoľníctvo, participácia a aktívne občianstvo, zapojenie samospráv, internacionalizácia a zároveň víťazi súťaží Európska značka pre jazyky a Tvár Erasmus+.


Nové programové obdobie prináša štyri silné priority, ktoré predstavia slovenskí odborníci z praxe. Prvou je inklúzia, ktorá odstraňuje bariéry a vytvára podmienky na aktívnejšiu účasť osôb s nedostatkom akýchkoľvek príležitostí. Dopĺňa ju participácia mládeže na programe a zvyšovanie ich záujmu o aktívnejšiu účasť na demokratickom živote. Tretia priorita zameriava pozornosť na zelenú tranzíciu, ktorá ide ruka v ruke s technologickými inováciami a digitalizáciou. Viac o diskutujúcich sa dozviete v programe konferencie Vízie Erasmus+.


Už dva roky zažívame vplyv pandémie COVID-19 na všetky oblasti našich životov. Výrazne ovplyvnila a spomalila aj plány mladých ľudí v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich účasť na trhu práce. Všetci, ktorí chcú pracovať na svojich talentoch a rozvíjať ich aj vďaka medzinárodným skúsenostiam, sú pozvaní naplno využiť potenciál programu Erasmus+.