90. výročie činnosti najväčšej právnickej fakulty na Slovensku

14.10.2011

V stredu 19. októbra 2011 sa o 12.30 hod. uskutoční v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie) slávnostne zasadnutie Vedeckej rady Právnickej fakulty UK, na ktorom sa zúčastnia aj poprední ústavní činitelia a významní absolventi fakulty.

Priložené dokumenty: