30 rokov Slovenskej rektorskej konferencie

05.12.2022

Pred tridsiatimi rokmi, 25. novembra 1992 bola na pôde Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl založená jej Slovenská sekcia.

Následne sa premenovala na Slovenskú rektorskú konferenciu, ktorá dnes reprezentuje hlas univerzít a vysokých škôl na Slovensku. Dňa 2. decembra 2022 si SRK pripomenula 30. výročie svojho založenia slávnostným podujatím. Takmer 80 účastníkov slávnostného zasadnutia, z toho 10-ti súčasní a bývali prezidenti rektorských konferencií, 20-ti súčasní a bývali viceprezidenti, ako aj ďalší vzácni hostia, si pripomenulo vznik a aktivity reprezentácie rektorov za ostatné tri desiatky rokov. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Hostitelia podujatia - prezident SRK Rudolf Kropil a viceprezidentka SRK Lucia Kurilovská, privítali v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca vzácnych hostí. Prítomní boli prezident Ivan Gašparovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký, vedúci Kancelárie prezidenta SR Metod Špaček, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Michal Fedák. 30 rokov SRK si prišli pripomenúť aj zástupcovia diplomatického zboru v Slovenskej republike - veľvyslanec Českej republiky na Slovensku J. E. Tomáš Tuhý, prvý tajomník Veľvyslanectva Maďarskej republiky na Slovensku Balázs Kiss a z Veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku radca Bartosz Tymkowsky. Z partnerských rektorských konferencií prišli do Bratislavy predseda Českej konferencie rektorov Martin Bareš a prezident Maďarskej rektorskej konferencie László Borhy. S príhovormi vystúpili aj predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík a bývalý prezident SRK Vladimír Báleš.

Prezident SRK Rudolf Kropil dnes pri príležitosti osláv 30. výročia založenia SRK hovorí: „Bol to mimoriadne dôležitý krok pre silné zastúpenie záujmov univerzít a vysokých škôl a v priebehu 30 rokov sa potvrdilo, že hlas rektoriek a rektorov v spoločnosti rezonuje. Cieľom SRK od samého začiatku bola koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. Prvýkrát sa konštituoval orgán združujúci slovenských rektorov vysokých škôl, obdobné rektorské konferencie mali už v krajinách západnej Európy dlhú tradíciu.“

Za tridsať rokov existencie stálo na čele konferencie rektorov 11 prezidentov, na poste viceprezidentov pracovalo 24 rektorov a rektorka. Od 25. novembra 1992 pôsobilo v SRK 147 rektoriek a rektorov. Medzi témami, o ktorých diskutovali najčastejšie, boli vzdelávanie a jeho kvalita, veda a výskum na vysokých školách, financovanie vysokého školstva a vedy, medzinárodná spolupráca, ale aj spoločenské témy.

Prezident Rudolf Kropil dodáva: „Aj keď je udržateľné financovanie vysokého školstva v súčasnej dobe dôležitou spoločnou témou našich rokovaní, musíme sa zamerať aj na ďalšie aspekty. Najmä na advokáciu našich požiadaviek a ich zrozumiteľné zdôvodnenie politikom a širokej verejnosti, pretože si ako spoločnosť neuvedomujeme význam a benefity, ktoré vysoké školstvo prináša. Zároveň má akadémia povinnosť dostať do spoločenského záujmu globálne témy ako sú klimatické zmeny, digitalizácia, tretia misia, či celoživotné vzdelávanie.“

 

zdroj: https://www.srk.sk/sk/aktuality

Zdroj: https://www.umb.sk/aktuality/30-rokov-slovenskej-rektorskej-konferencie.html