3. kolo podávania prihlášok na Fakultu psychológie Paneurópskej vysokej školy

28.05.2014

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy vypísala 3. kolo podávania prihlášok na bakalársky stupeň štúdia. Prihlášky je možné podávať do 30. augusta 2014.