3. kolo podávania prihlášok na Fakultu masmédií Paneurópskej vysokej školy

14.05.2014

Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy vypísala 3. kolo podávania prihlášok na bakalársky stupeň štúdia. Prihlášky je možné podávať do 14. septembra 2014.