3. kolo podávania prihlášok na Fakultu ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

03.06.2014

Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy vypísala 3. kolo podávania prihlášok na bakalársky stupeň štúdia. Prihlášky je možné podávať do 30.06.2014.