27.9.2011 | Nevesta hôľ zavíta do Nitry

27.09.2011


nevesta_holDňa 5. októbra 2011 o 19.00 hod. sa v areáli ŠD UKF Nitra (B. Slančíkovej 1) na priľahlom parkovisku v blízkosti Univerzitného tvorivého areálu predstaví študentskej verejnosti originálny typ pouličného divadla. Inscenácia Švantnerovej Nevesty hôľ v úprave Ivety Ditte Jurčovej a Michala Ditteho nanovo interpretuje a netradične spracúva materiál získaný z klasickej literatúry a drámy. V inscenácii, ktorá je zámerne uvádzaná mimo priestorov určených výhradne pre divadlo, kontrastuje súčasnosť s folklórnymi prvkami, mestské prostredie s prírodou, fantázia a snovosť s expresivitou a naturálnosťou. Fragmenty Švantnerom opísaného starého sveta sú vyselektované a následne implantované do celkom odlišného, frekventovaného a moderného prostredia, korene a hodnoty našich predkov s novodobými výdobytkami umenia, mysle a technológií vzájomne komunikujú, navzájom si oponujú a prelínajú sa. Návrat Švantnerovho horára do lona prírody, miesta rajskej čistoty a živočíšneho, pudového správania, nie je len výsledkom povinnosti v podobe splnenia sľubu, ale najmä hľadaním samého seba a redefinovaním vlastnej identity v súčasnosti.

Dramaturgia: Michal Ditte
Hudba: Martin Čorej, a. h.
Sound design: Pavel Graus, a. h.
Pohybová spolupráca: Miroslav Benda, a. h.
Scéna: Tomáš Žižka, a. h.
Kostýmy: Iveta Ditte Jurčová
Produkcia: Michal Somoš, Barbora Brzá
Réžia: Iveta Ditte Jurčová
Osoby a obsadenie:
Zuna: Henrietta Rab, Libor: Roman Mihálka, Tavo: Lukáš Tandara, On: Pavel Graus/Marián Andrísek

Vstup na inscenáciu Nevesta hôľ je voľný.