2. kolo prijímacieho konania na Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave

14.05.2020

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave vypísala 2. kolo prijímacieho konania . Termín podania prihlášok je do 13. júla 2020.

Zdroj: http://pdf.truni.sk/