2. kolo prijímacieho konania na Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene

09.06.2020

Termín podávania prihlášok na bakalárske štúdium na Lesníckej fakulte na TU vo Zvolene je predĺžený do 15. augusta 2020.

Zdroj: https://lf.tuzvo.sk/sk/2-kolo-prijimacieho-konania-otvorene