2. kolo prijímacieho konania na Filozofickú fakultu UCM v Trnave

09.06.2020

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vypísala 2. kolo prijímacieho konania. Prihlášky je možné zasielať do 31.07.2020.

Zdroj: https://ff.ucm.sk/sk/aktuality/detail/1103/