2. kolo prijímacieho konania na Fakultu elektrotechniky a informatiky STU

04.06.2014

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na všetky bakalárske a inžinierske študijné programy. Termín na podávanie prihlášok je do 25. júla 2014.