2. kolo prijímacieho konania na Drevársku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene

09.06.2020

Drevárska fakulta vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium vo vybraných študijných programoch. Prihlášky je možné podávať do 15. augusta 2020 na študijné programy odborov Drevárstvo, Ekonómia a manažment a Bezpečnostné vedy.

Zdroj: https://df.tuzvo.sk/sk/ii-kolo-prijimacieho-konania