2. kolo podávania prihlášok na Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU

06.05.2014

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave vypísala druhé kolo prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia v dennej forme pre študijné programy Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve a Chémia, medicínska chémia a chemické materiály. Termín podávania prihlášok je do 11. augusta 2014.