2. kolo podávania prihlášok na Elektrotechnickú fakultu UNIZA - 1. bakalársky stupň štúdia

03.06.2014

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline vypísala 2. kolo prijímacieho konania na nasledovné bakalárske študijné programy:
automatizácia (denná forma)
digitálne technológie (IAS Liptovský Mikuláš) (denná/externá forma)
elektrotechnika (denná forma)
multimediálne technológie (denná forma)
telekomunikácie (denná forma)
Termín na podávanie prihlášok je od od 1.7.2014 do 11.8.2014.