14. ročník medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

26.09.2020

Tohtoročný 14. ročník medzinárodnej konferencie „Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl“, slávnostne otvorila Anna Chlupíková, poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Podujatie zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Podujatie zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.Medzinárodná konferencia sa konala 24. septembra 2020 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. V tematických priestoroch bola prezentovaná analýza stavu školských knižníc v Slovenskej republike za rok 2019, ako aj poznatky o celoštátnom reprezentatívnom prieskume detí a mládeže zameranom na čítanie kníh, čitateľské správanie či zvyčajné spôsoby trávenia voľného času. Diskutovalo sa aj o vplyve rodinného a školského prostredia na vzťah detí ku knihám a k čítaniu všeobecne, rovnako aj o informáciách o vzdelávaní žiakov v digitálnom prostredí.

Jednotlivé príspevky, ktoré sa venovali práci s knihou v slovenských a českých základných a stredných školách, a tiež školských knižniciach, boli doplnené množstvom jednoduchých a vtipných námetov na zrealizovanie rozmanitých aktivít zameraných na podporu rovesníckeho čítania.

V rámci uvedeného podujatia sa uskutočnilo aj slávnostné ocenenie víťazov 15. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 28. októbra 2019.