Veľtrh Gaudeamus Brno 2011

24.10.2011

V dňoch 1. až 4. novembra 2011 sa na brnenskom výstavisku bude konať osemnásty ročník veľtrhu Gaudeamus Brno 2011. V rámci tohto ročníka veľtrhu bude v expozícii číslo 113 prebiehať rozsiahly program Európskej komisie s názvom „Mládež v pohybu". Tento program je zameraný predovšetkým na podporu cestovania študentov za štúdiom alebo prácou po Európskej únii. V rámci programu budú po celý čas veľtrhu priamo v expozícii 113 prebiehať semináre, besedy a workshopy s odborníkmi na túto oblasť a študentmi, ktorí už do zahraničia vycestovali. Záujemcovia budú mať možnosť získať podrobné informácie a vypočuť si osobné skúsenosti zo zahraničných pobytov a cezhraničnej spolupráce. Vyvrcholením celej akcie bude beseda s Janom Truszczynskim, generálnym riaditeľom pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie a Jakubom Hodinářom, námestníkom ministra školstva ČR. Beseda sa uskutoční vo štvrtok 3. novembra 2011 o 15:00 hod. v prednáškovej sále B.