Austrália - štipendiá pre mladých vedcov

16.09.2010

22.10.2010 je uzávierka podávania žiadostí o 8 štipendií v sume $20,000 na max. 6 mesiacov na univerzity Go8 v Austrálii cez Go8 European Fellowships pre mladých vedcov z Bulharska, ČR, Estónska, Maďarska, Litvy, Lotyšska. Poľska, Rumunska, Slovenska a Slovinska.  

Informácie:
Kerrie Thornton
Director, Communications and International
The Group of Eight Ltd
PO Box 6229 O'Connor ACT 2602   
Level 2, 101 Northbourne Avenue
Turner ACT 2612
T: + 61 2 6239 5488 begin_of_the_skype_highlighting              + 61 2 6239 5488      end_of_the_skype_highlighting
F: + 61 2 6239 5808
M: +407 947 087
E:
kerrie.thornton@go8.edu.au
W:
http://www.go8.edu.au/