Aktuality

Najnovšie články

Vyše 200 pracovníkov štátnej správy a samosprávy sa vďaka eurofondom naučí využívať posunkovú reč

11.02.2010

Zvládnutie základných pravidiel komunikácie so sluchovo postihnutými, správna artikulácia, prstová abeceda a základné výrazy posunkového jazyka budú obsahom projektu Európskej vzdelávacej akadémie podporeného z operačného programu Vzdelávanie.  

Prvé programy vzdelávania pre pedagógov už majú akreditáciu

05.02.2010

Ministerstvo školstva SR dnes vydalo prvých päť akreditácií programov kontinuálneho vzdelávania. Ich poskytovateľom je Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v Bratislave.  

Pedagógovia Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre diskutovali o ďalšom vzdelávaní učiteľov a získavaní kreditov

05.02.2010

Zákon o pedagogických zamestnancoch a získavanie kreditov za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov boli najčastejšie témy, o ktorých dnes v Nitre na stretnutí diskutovali podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a učitelia…  

Rada Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy zvolila jeho riaditeľa

02.02.2010

Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy už má svojho riaditeľa. Stal sa ním viceprezident Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky Július Hron, ktorého dnes zvolili na svojom prvom zasadnutí členovia rady fondu pod vedením…  

Minister školstva poveril výkonom funkcie rektora TnUAD súčasného prorektora Ivana Kneppa

01.02.2010

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na dnešnej tlačovej konferencii predstavil prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc., ktorého dočasne poveril výkonom funkcie rektora Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne.  

Do európskej kampane e-Skills week 2010 sa zapojí aj Slovensko

01.02.2010

Zvýšiť úroveň ovládania informačno-komunikačných technológií (IKT) predovšetkým u mladých ľudí a podporiť ich záujem o štúdium a prácu v tejto oblasti si dala za cieľ kampaň Európskej komisie - Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel…  

Prvé zasadnutie Rady Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy

01.02.2010

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v utorok 2. februára 2010 zúčastní prvého zasadnutia Rady Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.  

Výzvy operačného programu Vzdelávanie v roku 2010

01.02.2010

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2010 v rámci operačného programu Vzdelávanie.  

Tlačová konferencia ministra školstva

01.02.2010

Dnes 1. februára 2010 sa o 14.00 h uskutoční tlačová konferencia podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.  

Titul profesor si dnes prevzalo 49 vysokoškolských pedagógov

25.01.2010

Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja vymenoval dnes prezident SR Ivan Gašparovič celkovo 49 nových vysokoškolských profesorov, z ktorých 47 navrhol na vymenovanie minister školstva.