University

Academy of Performing Arts Bratislava

University logo

University profile

VŠMU je najvyššou akreditovanou vzdelávacou, umeleckou, vedeckou a výskumnou inštitúciou v oblasti divadelného, hudobného, tanečného a filmového umenia na Slovensku. Pripravuje tvorivé osobnosti pre divadelné a hudobné scény, rozhlas, televíziu, film, ako aj kvalitných pedagógov a umeleckých teoretikov a kritikov. Pôsobia na nej mnohí významní slovenskí umelci a teoretici. Je verejnou vysokou školou. Má tri fakulty: Hudobná a tanečná fakulta, Divadelná fakulta, Filmová a televízna fakulta. VŠMU udžiava a rozvíja kontakty so vydelávacími a kultúrnymi inštitúciami v zahraničí. Má bilaterálne dohody o vzájomnej spolupráci s mnohými inštitúciami v Európskej únii, ktoré umožňujú mobilitu študentov a pedagógov, najmä v rámci programu ERASMUS. VŠMU je členom viacerých medzinárodných asociácií ako napríklad ELIA (European League of Institutes of the Arts), ESTA (European String Teachers Association), TECOM ITI (Theatre Education and Training Committee /  International Theatre Institute), AICT (International Association of Theatre Critics), AITU (International University Theatre Association), UNIMA (Union International de la Marionnette).

Každá fakulta VŠMU pravidelne usporadúva svoj medzinárodný festival. HTF - festival Orfeus, DF - festival Projekt Istropolitana, FTF - festival Áčko.

Study places

Seat of the university

Ventúrska ul. 3, 813 01, Bratislava

02/5443 2172

02/5930 1421

 

The Theatre Faculty

sídlo Zochova 1, poštová adresa Ventúrska 3, 813 01, Bratislava

02/59303516

02/59303516

 

The Film and Television Faculty

sídlo Svoradova ul. 2a, poštová adresa Ventúrska ul. 3, 813 01, Bratislava

02/5930 3575, 02/5930 3576

 

Music and Dance Faculty

sídlo Zochova ul. 1, poštová adresa Ventúrska 3, 813 01, Bratislava

02/5930 3536

02/5441 2070

Calendar of Terms

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University study programmes

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Newsletter