Academy of Performing Arts Bratislava

Music and Dance Faculty

Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU vychováva koncertných umelcov, spevákov, skladateľov, dirigentov, tanečných umelcov, choreografov, poskytuje vzdelanie aj v hudobno-teoretických disciplínach. Má akreditované štúdium vo všetkých troch stupňoch - bakalársky (Bc.), magisterský (Mgr.art.), doktorandský (ArtD.). HTF poskytuje záujemcom aj štúdium formou stáže, ktorá môže prebiehať v slovenskom alebo cudzom jazyku (anglický, nemecký).

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

VŠMU nemá vlastné ubytovacie zariadenie.

Other services

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD. (cuvaj@vsmu.sk)
Last update: 09.10.2015 11:16

Draw attention to not topical data