Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Divadelná fakulta poskytuje získanie profesionálnej odbornosti vo viacerých oblastiach divadelného umenia - herectvo, bábkoherectvo, réžia a dramaturgia, bábkarská réžia a dramaturgia, scénická a kostýmová tvorba, scénografia, bábkarská scénografia a technológia bábok, teória a kritika divadelného umenia, divadelný manažment. Divadelná fakulta samostatne a tvorivo rozvíja kreativitu mladých divadelníkov so zámerom vytvoriť divadelnú inscenáciu a vedecko-teoretickú reflexiu o nej. DF má akreditované štúdium vo všetkých troch stupňoch: bakalársky (Bc.), magisterský (Mgr. art.) a doktorandský (ArtD.), (PhD.).

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

VŠMU nemá vlastné ubytovacie zariadenie.

Other services

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. art. Martina Mašlárová, PhD. (maslarova@vsmu.sk)
Last update: 11.01.2021 14:05

Draw attention to not topical data