Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Divadelná fakulta poskytuje získanie profesionálnej odbornosti vo viacerých oblastiach divadelného umenia - herectvo, bábkoherectvo, réžia a dramaturgia, bábkarská réžia a dramaturgia, scénická a kostýmová tvorba, scénografia, bábkarská scénografia a technológia bábok, teória a kritika divadelného umenia, divadelný manažment. Divadelná fakulta samostatne a tvorivo rozvíja kreativitu mladých divadelníkov so zámerom vytvoriť divadelnú inscenáciu a vedecko-teoretickú reflexiu o nej. DF má akreditované štúdium vo všetkých troch stupňoch: bakalársky (Bc.), magisterský (Mgr. art.) a doktorandský (ArtD.), (PhD.).

Admission procedure

Theatre Arts Bc., full-time

Deadline for applications: 15.06.2022
Deadline of examination: 25.08.2022 – 26.08.2022

Theatre Arts Bc., full-time

Deadline for applications: 15.06.2022
Deadline of examination: 25.08.2022 – 26.08.2022

Theatre Arts Bc., full-time

Deadline for applications: 01.08.2022
Deadline of examination: 25.08.2022 – 26.08.2022

Theatre Arts Bc., full-time

Deadline for applications: 01.08.2022
Deadline of examination: 25.08.2022 – 26.08.2022

Theatre Arts Bc., full-time

Deadline for applications: 01.08.2022
Deadline of examination: 25.08.2022 – 26.08.2022

Theatre Arts Bc., full-time

Deadline for applications: 01.08.2022
Deadline of examination: 25.08.2022 – 26.08.2022

Accommodation and boarding

Accomodation

VŠMU nemá vlastné ubytovacie zariadenie.

Other services

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Zuzana Maruniaková (maruniakova@mail.vsmu.sk)
Last update: 09.12.2021 14:39

Draw attention to not topical data