Teaching of Ethics and Biology

This study program must be combined with one of the following study programs:

  • Faculty of Science - Teaching of Subjects the subjects biology
Prospects of graduates

Absolventi učiteľstva a pedagogických vied sa uplatňujú ako učitelia na základných a stredných školách všetkých typov. Pôsobia aj na vysokých školách, vo vedecko-výskumných ústavoch a výpočtových strediskách. Ovládajú modernú didaktickú techniku a informačné technológie.Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
Podmienky prijímacieho konania sú zverejné na:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/pk/

Conditions for international students

Zahraniční uchádzači sú povinní predložiť nostrifikovanú kópiu diplomu s dodatkom.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam
Základnou podmienkou prijatia uchádzača na štúdium študijného programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Prijímacia skúška v príslušných študijných programoch sa bude konať iba v prípade, ak počet uchádzačov prekročí plánovanú kapacitu prijatia študentov alebo je to stanovené v podmienkach jednotlivých študijných programov. Informácia o konaní/nekonaní prijímacej skúšky bude zverejnená na webovej stránke FF UPJŠ do 11. 7. 2022.


Coordinator for students with specific needs

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/General information on the admission exam

https://www.upjs.sk/public/media/26315/pk-2023-2024-Mgr.pdf  • Apply the application for study

    01.01.2023 - 31.05.2023

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
  • Bachelor diploma (paper form, electronic form)
  • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
  • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180

IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280

Variabilný symbol: 5997

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Jana Quitková – jana.quitkova@upjs.sk
Last update: 06.12.2022 08:44

Draw attention to not topical data