Management of Small and Medium Entrepreneurship

V študijnom programe Manažment malého a stredného podnikania ponúkame študijné zamerania: MANAŽMENT ZAČÍNAJÚCICH FIRIEM (START UP), CESTOVNÝ RUCH a MARKETINGOVÝ MANAŽMENT.

MANAŽMENT ZAČÍNAJÚCICH FIRIEM (START UP)

Študijný program so zameraním na Start up manažment ponúka zvládnutie kľúčových vedomostí nevyhnutných pri riadení začínajúcich projektov. Absolvent získa poznatky o modelovaní podnikateľského plánu, legislatívnych opatreniach nevyhnutných pri zakladaní podniku, pochopí podstatu fungovania trhu a dokáže využiť nadobudnuté vedomosti v praxi. Počas štúdia bude môcť využiť nielen vzdelávací potenciál pedagogických pracovníkov, ale zároveń konfrontovať svoje znalosti s odborníkmi z praxe. Absolvent je po ukončení štúdia schopný manažovať svoj vlastný, alebo podnikateľský nápad tretej osoby.

CESTOVNÝ RUCH

Študijný program so zameraním na ekonomiku a manžment cestovného ruchu ponúka študnetom získať schopnosť tvoriť a realizovať produkty a programy cestovného ruchu doma a v zahraničí. Počas štúdia sa zúčastní prednášok odborníkov z praxe, kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí v cieľových destináciach cestovného ruchu. Po úspešnom absolvovaní zamerania získa certifikát Sprievodcu cestovného ruchu. Uplatnenie absolventov štúdia je možné v službách cestovného ruchu, turizmu doma, ale i v zahraničí.

MARKETINGOVÝ MANAŽMENT

Študijný program so zameraním na marketingový manažment je navrhnutý tak, aby podporil rast novej generácie digitálne zdatných marketingových špecialistov. Absolvent študijného zamerania sa oboznámi s inovatívnymi nástrojmi teórie a praxe marketingu ako trhovej analýzy, positioning značky a využitie komunikačných online nástrojov pri implementácii úspešných produktových kampaní. Teoretické vedomosti doplnia študentom odborníci a špecialisti pre oblasť digitálneho marketingu. Absolvent sa môže uplatniť v pozíciach na marketingových oddeleniach firiem, podnikov, alebo aj v marketingových agentúrach.Prospects of graduates

Graduates of the study programme Management of small and medium enterpreneurship, Bachelor level, have the capacity to:

 • analyses simple relations in economic processes in a company,
 • make simple managerial decisions,
 • work on low and middle economic management positions,
 • operate in international trade.

Graduates of the study programme Management of small and medium enterpreneurship on Bachelor lavel have the capacity to:

 • work in a team,
 • organize work in a managed work team, 
 • receive further education in the field in line with actual requirements, 
 • work with state of the art IT and communication technologies.


Always up-to-date news about university Bratislava University of Economics and Management on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

secondary education finished with a Baccalaureate or equivalent

secondary school study scoreAdditional information

More information available at: www.vsemba.sk/en Conditions for international students

http://www.vsemba.sk/en/StudyWithout entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

http://www.vsemba.sk/en/AdmissionsCoordinator for students with specific needs

Mgr. Ľubica Filipová, PhD.

lubica.filipova(at)vsemba.skGeneral information on the admission exam

Applicants are required to specify in the application the following information:

Form of study: regular or distance

single-field programme (specialisation) of their choice

Required attachments to the application include:

verified photcopy of school/leaving record,

structured CV,

payment of the fee for the admission procedure of SKK 1000.00.

Applicants who have finished their secondary education in the current academic year are required to submit their school-leaving reports after the final exam.Form of entrance exam

no entrance exam • Apply the application for study

  30.06.2022

Always up-to-date news about university Bratislava University of Economics and Management on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1400 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1400 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 30 €

Billing information
 • Beneficier´s Bank: Tatra Banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06, Bratislava 1, Slovak republic
 • SWIFT: TATRSKBX
 • Beneficier´s Name: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Furdekova 16, 851 04, Bratislava 5, Slovak republic
 • Bank account: SK38 1100 0000 0029 2187 8925

Always up-to-date news about university Bratislava University of Economics and Management on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Jozef Kirchmayer, PhD. – jozef.kirchmayer@vsemvs.sk
Last update: 19.03.2022 14:31

Draw attention to not topical data