počítačové siete

Detail of the study program

Code: 162269
UIPŠ code: 2523R05
University: Technická univerzita v Košiciach
Faculty: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Place of study:
Authorized places of study:
Form of study: denná
Level of study: 1.
Title: bakalár, Bc.
Length of study: 3
Field of study: informatika
Languages of provision: slovenský jazyk
Professionally oriented: no
Common study program: no
First Accreditation: 27.06.2016
Accreditation to:
Suspension from:
Decision text: Priznanie bez ČO_reakreditácia_predpisy po 1.11.2018
Date of last issued decision: 13.03.2019
Decision number: 2019/8655:20-A1110

Study program offer

Decisions of the MŠVVaŠ SR

Date of decision: 06.06.2016
Decision number: 2016-16742/24328:1-15A0
Decision text: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Date of validity: 27.06.2016
Date time limit to: 31.08.2019
Message:
Accompanying text:
University: Technická univerzita v Košiciach
Faculty: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Study program: počítačové siete
Field of study: počítačové inžinierstvo
Field of study:
Place of study:
Authorized places of study:
Date of decision: 30.11.2018
Decision number: ex offo
Decision text: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Date of validity: 30.11.2018
Date time limit to:
Message:
Accompanying text:
University: Technická univerzita v Košiciach
Faculty: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Study program: počítačové siete
Field of study: počítačové inžinierstvo
Field of study:
Place of study:
Authorized places of study:
Date of decision: 13.03.2019
Decision number: 2019/8655:20-A1110
Decision text: Priznanie bez ČO_reakreditácia_predpisy po 1.11.2018
Date of validity: 09.04.2019
Date time limit to:
Message:
Accompanying text:
University: Technická univerzita v Košiciach
Faculty: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Study program: počítačové siete
Field of study: počítačové inžinierstvo
Field of study:
Place of study:
Authorized places of study:

Back