trh a kvalita potravín

Detail of the study program

Code: 103957
UIPŠ code: 4332T02
University: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Faculty:
Place of study:
Authorized places of study:
Form of study: externá
Level of study: 2.
Title: magister, Mgr.
Length of study: 3
Field of study: veterinárske lekárstvo
Languages of provision: slovenský jazyk
Professionally oriented: no
Common study program: no
First Accreditation: 18.11.2015
Accreditation to:
Suspension from:
Decision text: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Date of last issued decision: 30.11.2018
Decision number: ex offo

Decisions of the MŠVVaŠ SR

Date of decision: 30.10.2015
Decision number: 2015-18852/46464:2-15A0
Decision text: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Date of validity: 18.11.2015
Date time limit to: 31.08.2019
Message:
Accompanying text:
University: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Faculty:
Study program: trh a kvalita potravín
Field of study: hygiena potravín
Field of study:
Place of study:
Authorized places of study:
Date of decision: 30.11.2018
Decision number: ex offo
Decision text: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Date of validity: 30.11.2018
Date time limit to:
Message:
Accompanying text:
University: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Faculty:
Study program: trh a kvalita potravín
Field of study: hygiena potravín
Field of study:
Place of study:
Authorized places of study:

Back