News UCM

Latest articles

2. kolo prijímacieho konania na Filozofickú fakultu UCM

02.05.2018

2. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2018/2019  

Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie so sídlom v Piešťanoch

06.04.2018

Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie so sídlom v Piešťanoch  

Predĺženie termínu podávania prihlášok na FMK UCM v Trnave

29.03.2018

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave  

Deň otvorených dverí 2018

26.02.2018

Deň otvorených dverí 2018  

Deň otvorených dverí na IFBLR v Piešťanoch

26.01.2018

Deň otvorených dverí na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch  

Deň otvorených dverí UCM 2018

10.01.2018

Deň otvorených dverí Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2018  

Deň otvorených dverí FMK 2018

09.01.2018

Deň otvorených dverí Fakulty masmediálnej komunikácie UCM 2018  

20 rokov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

19.10.2017

Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 4. októbra 2017 vyvrcholili centrálne oslavy 20. výročia jej založenia.  

Druhý termín podania prihlášky na Mgr. a PhDr. štúdium na AR 2017/2018

17.08.2017

Druhý termín podania prihlášky na Mgr. a PhDr. štúdium na AR 2017/2018  

Filozofická fakulta UCM - Prijímacie konanie na novoakreditovaný študijný program psychológia (Bc., externá forma)

18.07.2017

Prijímacie konanie na novoakreditovaný študijný program psychológia (Bc., externá forma)