Hodnotenie učiteľov

Vladimír Thurzo

Vladimír Thurzo
ThDr. Ing., PhD.

A / 1 hodnotení

Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Odborný asistent

Stiahnuť QR kartu

Ohodnoťte ma, prosím

Pre hodnotenie tohto učiteľa sa musíte prihlásiť!