Hodnotenie učiteľov

Peter Adamovský

Peter Adamovský
Ing., PhD.

A / 1 hodnotení

Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Odborný asistent

Stiahnuť QR kartu

Ohodnoťte ma, prosím

Pre hodnotenie tohto učiteľa sa musíte prihlásiť!