Hodnotenie učiteľov

Martin Brestovanský

Martin Brestovanský
Mgr., PhD.

A / 11 hodnotení

Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Odborný asistent

Stiahnuť QR kartu

Ohodnoťte ma, prosím

Pre hodnotenie tohto učiteľa sa musíte prihlásiť!

Komentáre od Vás

Anonymné hlasovanie
10.11 2014

Dobrý deň, inovatívny prístup k zmysluplným seminárom sa mi veľmi páči, ale myslím si, že nároky na skúšku sú chvíľami príliš prehnané (memoriálne vedieť kto čo odcitoval mi príde pre prax zbytočné).....inak Váš prístup hodnotím veľmi pozitívne.... Tiež sa mi veľmi páči aktuálnosť informácií, ktoré sú prepájané s praxou a upozornenia na veci, ktoré by sme si bez Vás nevšimli ... (práve to je prax, ktorá na škole veľmi chýba) - viete nás lepšie zorientovať do problematiky, ktorú by sme si sami neuvedomili.... (až na tú "prehnanú" náročnosť skúšky preto hodnotím pozitívne)

Anonymné hlasovanie
05.11 2014

Pekný deň, na Vašich hodinách sa nám prepája teória s praxou, čo veľmi oceňujem. Vďaka praktickým cvičeniam si už viem nejako reálne predstaviť seba ako učiteľku E.V. tak, aby to žiakom niečo dobré prinieslo do života. Vaši kolegovia na katedre nás naučili zamýšľať sa a Vy v tom pokračujete a spojili ste to s naším budúcim učiteľstvom.:)

Anonymné hlasovanie
04.11 2014

Vaše hodiny sú odlišné v pozitívnom zmysle, veľmi zaujímavo podané informácie, príklady a prepojenie s praxou. máte vysoké nároky na vedomosti aj prácu počas semestra, čo je veľmi dobré, každý si zapamätá podstatné informácie a vie ich použiť aj v budúcnosti. Oceňujem aj vašu schopnosť zaujať a motivovať študentov k hrám a aktivitám.

Anonymné hlasovanie
03.11 2014

Tým čo hovoríte, robíte a čo viete nás inšpirujete byť otvorenejšími a lepšími ľuďmi aj (budúcimi) učiteľmi. Na vaše skúšky je radosť chodiť, pretože hodnotíte človeka komplexne a nie podľa jednej odpovede. Študenti sa neboja povedať pri Vás vlastný názor, a dokážete dať mnoho podnetov nad ktorými sa oplatí uvažovať a budú prínosom pre všetkých. Hovoríte vždy pútavo a aktuálne, i keď občas nestihneme všetko, materiál vždy dodáte, alebo poviete kde máme hľadať, čo je na dnešnú dobu u učiteľa veľmi vzácne. A ako bonus ku všetkému je Váš milý úsmev :)

Mirka Škvarková Maderová
30.10 2014

Odborné a podnetné hodiny, zaujímavo poňaté (interaktívne s príkladmi zo života). Jeden z najlepších učiteľov na Katedre ped.štúdií, nápomocný, priateľský. Skúšky detto, nevyžadujete len namemorované informácie, "nútite" študentov zamyslieť sa nad určitou problematikou. Nechávate tak priestor pre vlastný názor, ktorý akceptujete, aj keď nie je v súlade s vašim. Viete upozorniť na negatíva, no zároveň vyzdvihnúť pozitíva. Pedagóg s veľkým P a aj srdcom :) Niekto, kto reálne žije to, čo učí.

Anonymné hlasovanie
30.10 2014

odbornosť a pripravenosť - veľmi dobrá, viete podať učivo zaujímavo a aj presvedčivo inšpiratívnosť a novosť- hodiny sú zaujímavé, vždy sa dozviem na nich niečo nové klíma a prístup- v triede vládne pohodová atmosféra, prístup je odborný

Anonymné hlasovanie
30.10 2014

odbornosť a pripravenosť - odbornosť veľmi dobrá, na hodiny niekedy chodíte neskoro, prípadne neviete niekedy skončiť na čas a nestihnete prejsť všetky veci na hodine, ktoré by ste mali lebo odbočíte od danej témy. inšpiratívnosť a novosť - dávate veľmi veľa podnetov na premýšľanie klíma a prístup - veľmi otvorená a priateľská atmosféra objektívnosť hodnotenia a primeranosť nárokov - mne sa zdá, že ste objektívny v hodnotení, a nároky sú vysoké ale to je aj prospešné pre nás študentov aby sme mali na seba vyššie nároky a neuspokojili sa s málom, čo je v našej mentalite.. Ďakujem za príjemné a inšpiratívne hodiny:)