Hodnotenie učiteľov

Katarína Teplická

Katarína Teplická
doc., Ing., PhD.

A / 178 hodnotení

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Docent

Stiahnuť QR kartu

Ohodnoťte ma, prosím

Pre hodnotenie tohto učiteľa sa musíte prihlásiť!

Komentáre od Vás

Anonymné hlasovanie
10.05 2021

Fantastické množstvo študijných materiálov, ktoré pani Doc. Teplická používa pri výučbe umožňuje pochopenie učiva na reálnych príkladoch, nie len memorovanie informácií. Jej prístup je veľmi pro-študentský, vždy je ochotná pomôcť a poradiť.

Juraj S.
04.05 2021

Pani Doc. Teplická je vždy nápomocná a svoj výklad sa snaží prispôsobiť vždy hlavne tak, aby to študent pochopil a zapamätal si to. Pani Doc. Teplická kladie dôraz na interakciu medzi prednášajúcim a študentom čo v konečnom dôsledku výrazne pomáha študentom s učením a pochopením preberanej problematiky

Anonymné hlasovanie
28.04 2021

Doc. Teplická je vždy optimistická a má pre študentov porozumenie a snaží sa podporovať ich individuálny rozvoj.

Anežka Johanová Germányiová
28.04 2021

Pani docentka Teplická je jedna z najlepších odborníkov vo svojom obore. Ako lektorka vie ako zaujať a snaží sa naučiť všetko čo je potrebné a využíva prostriedky, ktoré sú naozaj efektívne. Za jej odovzdávanie vedomostí jej ďakujeme a veríme, že to bude aj naďalej robiť s takou láskou a trpezlivosťou ako doteraz.

Anonymné hlasovanie
28.04 2021

Pani doc. Teplická sa veľmi snaží aj v tejto zlej dobe učiť svedomito a tak aby to čo najviac vyhovovalo študentom za čo jej patrí veľka vďaka

Lukáš Ondruš
28.04 2021

Pani doc. Teplická je odborník v tom čo robí. Učivo je vysvetlené zrozumiteľne a na základe skúseností z praxe. Študent nemá potrebu zaoberať sa na hodine niečím iným, pretože každá hodina je zaujímavá sama o sebe a nemôže chýbať pozitívna nálada.

Kristína Vasilová
26.04 2021

Pani doc Teplická je aktívna osoba, ktorá svojou energiou nabudí aj študentov (vo väčšine prípadov :)), vo svojich predmetoch je naozaj odborníkom. Učivo je vysvetľované zrozumiteľne, je prenesené do bežného života.

Simona Minarčíková
25.04 2021

Pani doc. Teplickú hodnotím určite veľmi pozitívne, má kreatívny spôsob výučby a vie správne motivovať študentov. Správny človek na správnom mieste.

Adam Lenard
25.04 2021

Pani docentka Teplická je naozaj odborníčka vo svojom obore. Pomôže, vysvetlí a jej hodiny su naozaj zaujímavé.

Terézia Hrebíková
23.04 2021

Pani doc. Teplická je profesionálom vo svojom odbore a vie plnohodnotne zapojiť svojich študentov do výučby akéhokoľvek predmetu, ktorý má na starosť. Vie prepojiť učivo s reálnym životom a využitím daného učiva v ňom.