Hodnotenie učiteľov

Attila Tóth

Attila Tóth
doc., Ing., PhD.

A / 40 hodnotení

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Docent

Stiahnuť QR kartu

Ohodnoťte ma, prosím

Pre hodnotenie tohto učiteľa sa musíte prihlásiť!

Komentáre od Vás

Anonymné hlasovanie
27.03 2022

Attila is a great mentor, I'm overjoyed to had the opportunity to be part of his team.

Anonymné hlasovanie
26.03 2022

Excellent mentor, good and quality cooperation with students. :)

Anonymné hlasovanie
19.01 2022

Ing. Tóth je pedagóg, ktorého neodradí ani náročná online výučba. Na každú prednášku bol vzorne pripravený a vždy sa snažil obohatiť ju aj o svoje vlastné bohaté skúsenosti. Myslím si, že jeho prístup je veľmi férový, otvorený a profesionálny. Ďakujem za skvelý prístup a teším sa na najbližšie stretnutia.

Anonymné hlasovanie
28.01 2021

Je to veľmi dobrý pedagóg, zvládol nás aj online čo mohlo byť ako pre nás tak i pre neho ťažké, ale aj napriek tomu si myslím, že nás vedel posunúť ďalej v našom štúdiu.Večerné rozhovory s krajinnými architektmi boli veľmi zaujímavé. Ďakujem mu za trpezlivosť a teším sa na osobné stretnutie.

Anonymné hlasovanie
05.12 2019

Tento pedagóg pristupoval k svojej práci naozaj svedomito, snažil sa študentov posúvať ďalej, priam za hranice svojich možností - teda my by sme si asi nemysleli, že to zvládneme. Vždy si vedel nájsť čas na konzultácie, napriek mnohým iným povinnostiam a záujmom. Myslím, že od nás očakával veľa, ale napokon sa to dalo zvládnuť. Asi na každej škole by sa takýto učiteľ hodil, ale je dobré, že nie je každý ako on, lebo to by už ozaj nebol čas na nič iné :D Vedel študenta posunúť dopredu, ale miestami ho svojimi nápadmi prevalcoval, z môjho pohľadu... Inak ok

Anonymné hlasovanie
04.12 2019

V dnešnej dobe je ťažké nájsť kvalifikovaných a odborne zručných vyučujúcich, ktorý sa venujú študentom a dokážu im odovzdať všetky svoje vedomosti, zručnosti a istým spôsobom ich aj inšpirovať. Ich snahou je čo najviac priblížiť a vysvetliť danú problematiku. Attila mal vždy profesionálny prístup k svojím študentom a dokázal ich naviesť na správny smer.  Svoje poznatky, skúsenosti a rady, ktoré nadobudol štúdiom a získal praxou z iných krajín rád rozdáva svojim študentom, a tak ich aj inšpiruje v ich tvorbe. Hoci sa vybral najskôr inou cestou povolania, no nakoniec našiel potenciál a uplatnenie v odbore, ktorý ho baví a napĺňa jeho život. To sa odzrkadľuje najmä v jeho tvorbe a v prístupe k študentom.

Anonymné hlasovanie
28.11 2019

Ing. Attila Tóth, PhD. bol počas môjho vysokoškolského štúdia vzorne pripraveným vyučujúcim s vysokou dávkou pracovného nasadenia a odbornosti. Študentov navnaďoval ku neustálemu zdokonaľovaniu sa a získavaniu cenných zručností nielen prostredníctvom školských, ale takisto aj mimoškolských aktivít. Je vidieť, že práca ho veľmi baví, ba až fascinuje. Prajem mu do budúcna veľa ďalších úspechov a o štipku viac empatie!

Anonymné hlasovanie
27.11 2019

Už počas štúdia prejavoval nadpriemerný záujem o odbor, zapájal sa do študentských súťaží a dosahoval úspechy, čo v ňom zostalo aj počas doktorandského štúdia. Ako konzultant mojej DP bol veľmi nápomocný. V každom študentovi sa snaží nájsť potenciál a motivovať k najlepším výkonom, čomu prispieva svojou odbornosťou, skúsenosťami a ľudským prístupom.

Anonymné hlasovanie
27.11 2019

Myslím, že jeho odbornosť nieje potrebné opisovať, tú dokladujú všetky jeho úspechy a ocenenia ktoré za svoju intenzívnu prácu získava. Ing. Attila Tóth, PhD., je veľkou kapacitou a veľkým odborníkom, no predovšetkým pre všetkých svojich študentov výrazným vzorom. Jeho prirodzená autorita mu umožňuje udržiavať so študentami profesionálny no zároveň priateľský vzťah so štipkou humoru, je veľkým motivátorom v štúdiu a svojich študentov si náležite cepuje. Ako pedagóg je ochotný diskutovať a taktne vyjadriť nesúhlas, je mi cťou pracovať pod jeho vedením. Každej škole prajem takúto osobnosť.....

Erika Balogova
27.11 2019

Ing. Attilu Tótha, PhD. , ako môjho bývalého školitela diplomovej práce nemôžem hodnotiť inak, ako len pozitívne. Svojim profesionálnym ale zároveň priateľským prístupom sa nesnaží študenta odradiť, ale naopak, snaží sa každého jedného študenta motivovať, pomôcť mu, navodiť ho k zlepšeniu svojej práce. Osobne si myslím, že by všetky univerzity potrebovali takýchto pedagógov, ktorí sa snažia posunúť každého jedného študenta vopred, aby vyťažili zo seba svoje maximum.