Hodnotenie učiteľov

Attila Tóth

Attila Tóth
Ing., PhD.

A / 35 hodnotení

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Odborný asistent

Stiahnuť QR kartu

Ohodnoťte ma, prosím

Pre hodnotenie tohto učiteľa sa musíte prihlásiť!

Komentáre od Vás

Anonymné hlasovanie
28.01 2021

Je to veľmi dobrý pedagóg, zvládol nás aj online čo mohlo byť ako pre nás tak i pre neho ťažké, ale aj napriek tomu si myslím, že nás vedel posunúť ďalej v našom štúdiu.Večerné rozhovory s krajinnými architektmi boli veľmi zaujímavé. Ďakujem mu za trpezlivosť a teším sa na osobné stretnutie.

Anonymné hlasovanie
05.12 2019

Tento pedagóg pristupoval k svojej práci naozaj svedomito, snažil sa študentov posúvať ďalej, priam za hranice svojich možností - teda my by sme si asi nemysleli, že to zvládneme. Vždy si vedel nájsť čas na konzultácie, napriek mnohým iným povinnostiam a záujmom. Myslím, že od nás očakával veľa, ale napokon sa to dalo zvládnuť. Asi na každej škole by sa takýto učiteľ hodil, ale je dobré, že nie je každý ako on, lebo to by už ozaj nebol čas na nič iné :D Vedel študenta posunúť dopredu, ale miestami ho svojimi nápadmi prevalcoval, z môjho pohľadu... Inak ok

Anonymné hlasovanie
04.12 2019

V dnešnej dobe je ťažké nájsť kvalifikovaných a odborne zručných vyučujúcich, ktorý sa venujú študentom a dokážu im odovzdať všetky svoje vedomosti, zručnosti a istým spôsobom ich aj inšpirovať. Ich snahou je čo najviac priblížiť a vysvetliť danú problematiku. Attila mal vždy profesionálny prístup k svojím študentom a dokázal ich naviesť na správny smer.  Svoje poznatky, skúsenosti a rady, ktoré nadobudol štúdiom a získal praxou z iných krajín rád rozdáva svojim študentom, a tak ich aj inšpiruje v ich tvorbe. Hoci sa vybral najskôr inou cestou povolania, no nakoniec našiel potenciál a uplatnenie v odbore, ktorý ho baví a napĺňa jeho život. To sa odzrkadľuje najmä v jeho tvorbe a v prístupe k študentom.

Anonymné hlasovanie
28.11 2019

Ing. Attila Tóth, PhD. bol počas môjho vysokoškolského štúdia vzorne pripraveným vyučujúcim s vysokou dávkou pracovného nasadenia a odbornosti. Študentov navnaďoval ku neustálemu zdokonaľovaniu sa a získavaniu cenných zručností nielen prostredníctvom školských, ale takisto aj mimoškolských aktivít. Je vidieť, že práca ho veľmi baví, ba až fascinuje. Prajem mu do budúcna veľa ďalších úspechov a o štipku viac empatie!

Anonymné hlasovanie
27.11 2019

Už počas štúdia prejavoval nadpriemerný záujem o odbor, zapájal sa do študentských súťaží a dosahoval úspechy, čo v ňom zostalo aj počas doktorandského štúdia. Ako konzultant mojej DP bol veľmi nápomocný. V každom študentovi sa snaží nájsť potenciál a motivovať k najlepším výkonom, čomu prispieva svojou odbornosťou, skúsenosťami a ľudským prístupom.

Anonymné hlasovanie
27.11 2019

Myslím, že jeho odbornosť nieje potrebné opisovať, tú dokladujú všetky jeho úspechy a ocenenia ktoré za svoju intenzívnu prácu získava. Ing. Attila Tóth, PhD., je veľkou kapacitou a veľkým odborníkom, no predovšetkým pre všetkých svojich študentov výrazným vzorom. Jeho prirodzená autorita mu umožňuje udržiavať so študentami profesionálny no zároveň priateľský vzťah so štipkou humoru, je veľkým motivátorom v štúdiu a svojich študentov si náležite cepuje. Ako pedagóg je ochotný diskutovať a taktne vyjadriť nesúhlas, je mi cťou pracovať pod jeho vedením. Každej škole prajem takúto osobnosť.....

Erika Balogova
27.11 2019

Ing. Attilu Tótha, PhD. , ako môjho bývalého školitela diplomovej práce nemôžem hodnotiť inak, ako len pozitívne. Svojim profesionálnym ale zároveň priateľským prístupom sa nesnaží študenta odradiť, ale naopak, snaží sa každého jedného študenta motivovať, pomôcť mu, navodiť ho k zlepšeniu svojej práce. Osobne si myslím, že by všetky univerzity potrebovali takýchto pedagógov, ktorí sa snažia posunúť každého jedného študenta vopred, aby vyťažili zo seba svoje maximum.

József Angyal
27.11 2019

Počas mojich štúdií vidím tak, že Attila otvoril nám dvere do sveta, čo považujem za veľmi dobré pre rozvoj našej fakulty. Vďaka nim máme možnosti byť v neustálej kontakte s aktualitami v odbore v širokom spektre. Je dôkladný a informovaný učiteľ, jeho štýl prebúdza v študentoch ambíciu a motiváciu. Ja by som prijal jedného Attilu pre každú univerzitu ! :)

Nicolas Cartiaux
27.11 2019

I had the pleasure to carry out my master internship under the supervision of Attila Tóth during the spring 2016. Attila has demonstrated to be a dedicated and enthusiastic mentor, eager to share his commendable knowledge. Tireless is the adjective that better describes Attila during our days working together. I recommend him without any reservation.

Anonymné hlasovanie
27.11 2019

Kiežby malo slovenské školstvo viac pedagógov ako je Attila... oceňujem jeho prístup k študentom..nie iba odučiť a koniec .. ale prináša ako pedagóg študentom oveľa viac, profesionalitu, inovatívnosť, ľudskosť, ale aj pohodu a srandu. Najviac na ňom oceňujem neustále vzdelávanie sa a napredovanie, množstvo mimoškolských a zahraničných aktivít ktoré dokáže následne aplikovať do vzdelania svojich študentov. Cením si jeho prácu a prajem mu aj naďalej veľa úspechoch osobných aj pracovných.