Galéria Medium - multifunkčné výstavné, kultúrne a vzdelávacie centrum

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.3. Všeobecná

Názov projektu: Galéria Medium - multifunkčné výstavné, kultúrne a vzdelávacie centrum

Vysoká škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 37 850,00

Filter

Filter