Optimalizácia podmienok vzdelávania vo vybraných inovovaných študijných programoch

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.3. Všeobecná

Názov projektu: Optimalizácia podmienok vzdelávania vo vybraných inovovaných študijných programoch

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 92 000,00

Filter

Filter