Optimalizácia podmienok vzdelávania vo vybraných inovovaných študijných programoch

Basic informations

Thematic area: 2016.3. Všeobecná

Project name: Optimalizácia podmienok vzdelávania vo vybraných inovovaných študijných programoch

University: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 92 000,00

Filter

Filter