Vybudovanie oddychovej (relax) zóny pre študentov Technickej univerzity vo Zvolene

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.3. Všeobecná

Názov projektu: Vybudovanie oddychovej (relax) zóny pre študentov Technickej univerzity vo Zvolene

Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 103 000,00

Filter

Filter