Vybudovanie oddychovej (relax) zóny pre študentov Technickej univerzity vo Zvolene

Basic informations

Thematic area: 2016.3. Všeobecná

Project name: Vybudovanie oddychovej (relax) zóny pre študentov Technickej univerzity vo Zvolene

University: Technická univerzita vo Zvolene

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 103 000,00

Filter

Filter